Tỳ hưu đá nham thạch nhỏ chiêu hút tài lộc R071

4 + Chất liệu và hoàn thiện: tỳ hưu đá nham thạch ( Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7cm x 2.7cm x 5cm. + Khối lượng: 550 g/cặp + Ý nghĩa: Linh vật số 1 trong phong thủy mạnh về chiêu hút tài lộc, trừ tà, hóa sát. Thích hợp với

Tỳ hưu đá nham thạch lớn hút tài lộc R069

3 + Chất liệu và hoàn thiện: tỳ hưu đá nham thạch ( Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 4.5cm x 8.5cm. + Khối lượng: 850g/cặp + Ý nghĩa: Linh vật số 1 trong phong thủy mạnh về chiêu hút tài lộc, trừ tà, hóa sát. Thích hợp với người

Tỳ hưu đá hắc ngà nhỏ may mắn R018

2 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu đá hắc ngà (thạch anh đen) (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 4cm x 8cm + Khối lượng: 485gr /1cặp + Ý nghĩa: giúp trừ tà trấn nhà ,may mắn về tài lộc và giúp hóa giải được sao Ngũ Hoàng

Tỳ hưu đá hắc ngà nhỏ may mắn về tài lộc R018

1 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu đá hắc ngà (thạch anh đen) (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 4cm x 8cm + Khối lượng: 485gr /1cặp + Ý nghĩa: giúp trừ tà trấn nhà ,may mắn về tài lộc và giúp hóa giải được sao Ngũ Hoàng

Tỳ hưu ngậm xâu tiền hắc ngà may mắn về tài lộc R020

0 + Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ Hưu đá hắc ngà (thạch anh đen) (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 8cm x 11cm + Khối lượng: 1,6/1cặp + Ý nghĩa: giúp trừ tà trấn nhà ,may mắn về tài lộc và giúp hóa giải được sao Ngũ Hoàng

Ngọc bội tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy hút tài lộc S943

ngoc boi ty huu S943-01 + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo 1 cặp Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar – Miến Điện) + Kích thước (dài): 34cm (tính luôn dây kết) + Khối lượng: 100g + Ý nghĩa: linh vật số 1 chiêu hút tài lộc, trừ tà, hóa sát,bổ trợ công danh, mang lại bình an,

Tỳ Hưu Công Danh – Tỳ Hưu – Tỳ Hưu Phong Thủy – Linh Vật Tỳ Hưu