Tỳ Hưu Đồng,Bột Đá

Tỳ hưu thạch anh đen chiêu tài K081-1

1 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá thạch anh đen(đá hắc ngà) (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 3.5cm x 9cm + Khối lượng: 1,1kg + Ý nghĩa: Tỳ Hưu màu đen thì có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại

Cặp tỳ hưu đứng bằng đồng chiêu tài lộc D1113

6 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu bằng đồng nguyên chất đúc khuôn ( Quảng Đông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 6cm x 13cm. + Khối lượng: 1,3kg / 1 cặp. + Ý nghĩa: giúp trừ tà trấn trạch , chiêu tài lộc , giúp kinh doanh buôn

Cặp tỳ hưu đồng đứng chiêu tài lộc K087

5 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu bằng đồng nguyên chất đúc khuôn ( Quảng Đông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 4,5cm x 11cm. + Khối lượng: 1,7kg / 1 cặp. + Ý nghĩa: giúp trừ tà trấn trạch , chiêu tài lộc , giúp kinh doanh buôn

Cặp tỳ hưu ngồi chiêu tài lộc K088

4 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu bằng đồng nguyên chất đúc khuôn ( Quảng Đông-Trung Quốc ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7,5cm x 8cm x 9cm. + Khối lượng: 890g / 1 cặp. + Ý nghĩa: giúp trừ tà trấn trạch , chiêu tài lộc , giúp kinh doanh

Tỳ hưu đồng ngồi chiêu tài lộc G224

3 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu bằng đồng nguyên chất đúc khuôn ( Quảng Đông-Trung Quốc ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7,5cm x 8cm x 9cm. + Khối lượng: 890g / 1 cặp. + Ý nghĩa: giúp trừ tà trấn trạch , chiêu tài lộc , giúp kinh doanh

Tỳ hưu phước thụy vượng tài tác dụng chiêu tài E019

1 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu  bột đá mạ vàng(Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20.5cm x 12cm x 17cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều tốt lành, bổ trơ công danh